Juhi areng

 

- Arengunõustamine
- Juhtimisoskuste arendamine
- Arenguvestluste koolitus
Enesejuhtimine ja -areng

 

- Stressijuhtimine
- Lõõgastuspäevad ehk preemia
- Ajajuhtimine
- Enese potentsiaali leidmine
- Suhtlemisoskuste treening
Meeskonna areng
Tooted | Tegijad | KontaktEST | ENG | RUS
Baltic Corporate Training OÜ
 
  Enesejuhtimine ja -areng
 


Enesearengu koolitused võivad olla kombineeritud erinevatest enesejuhtimise teemadest lähtuvalt konkreetse kliendi vajadustest. Antud koolituste eesmärgiks on tõsta inimeste elukvaliteeti, sisemist motivatsiooni, parandada toimetulekut stressirikastes olukordades ning oma sisemise jõu selgem tunnetamine ja teadlikum suunamine.

***

Stressijuhtimine

Enamik inimesi tunnevad ära kui nad on stressis. Paraku aga on üsna tavaline, et pingelises olukorras ei osata ennast piisavalt aidata. Loodetakse, et olukord laheneb, elu läheb rahulikumaks ja ebameeldivad sümptomid taanduvad iseenesest. Stressijuhtimise kursuse käigus leiab osaleja viise, kuidas pingelistes olukordades tõhusamalt toime tulla.
Kursuse eesmärgiks on stressi olemuse mõistmine ja stressi oskuslikum juhtimine. Kursusel räägime stressi positiivsest ja negatiivsest mõjust kehale ja psüühikale. Osalejad õpivad ära tundma stressi sümptomeid ja omandavad erinevaid viise igapäevastressiga toimetulekuks. Kursus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad läbi teha mitmeid igapäevaelus kasutatavaid võtteid enesetunde ja toimetuleku parandamiseks.

***

Lõõgastuspäevad ehk preemia kursused tublidele töötajatele

Igas ettevõttes on aegu, mil töötajad panustavad erilise hoole ja innuga. Nad saavutavad ettevõtte või organisatsiooni jaoks olulisi tulemusi ning jõuavad püstitatud eesmärkideni. On ka väga tihedaid ning töötajatelt suuremat jõupingutust nõudvaid aegu klientide teenindamisel või tähtsate projektide lõppemisel. Rääkides spetsialistide või töötajatega sellistel aegadel, oleme sageli kuulnud, et just siis ootab töötaja oma tööandja erilist hoolt ja tähelepanu, tunnustust ja toetust. Selliseks puhuks oleme loonud „Preemia kursuse tublidele töötajatele“. Selle kursuse eesmärgiks on energialaengu andmine osalejatele, rutiinist ja argipingetest välja astumine, meeldivate elamuste saamine, erinevate viiside (taas)leidmine enda laadimiseks ja motiveerimiseks.

***

Ajajuhtimine

Kas ülesannete laviin ja teised inimesed juhivad minu aega või tahan ja suudan teha seda ise? Mida teha eriti tihedatel ja pingelistel päevadel? Kuidas leida aega enda jaoks oluliste inimeste ja tegevuste jaoks? Ajajuhtimise kursuse käigus leitakse vastused nendele ja paljudele teistele küsimustele.

Kursuse käigus tegeldakse endale sobiva ajajuhtimise süsteemi loomisega. Leitakse üles senised piirangud ajakasutuses ning võimalusi rahuldustpakkuvama ajajuhtimise viisi leidmiseks. Õpitakse paindlikku planeerimist ning prioriteetide silmas pidamise oskusi. Kursuse tulemusena tõuseb osalejate efektiivsus ning rahulolu oma ajakasutusega.

***

Enese potentsiaali ja sisemise jõu leidmine

Inimene kasutab väga väikest osa oma sisemisest jõust.
Mitmekesiseid meetodeid kasutades analüüsitakse enda rahulolu ning tulemuslikkust erinevates eluvaldkondades ning saavutatakse suurem selgus enda lühi- ja pikaajalistes eesmärkides. Koolituse tulemusena kasvab inimese sisemine motivatsioon ning oskus suunata oma jõudu vastavalt enda püstitatud eesmärkidele ja vajadustele.

***

Suhtlemisoskuste treening

Suhtlemisoskused on õpitavad ja treenitavad. Omandades erinevaid tõhusaid viise enda väljendamiseks, partneri vajaduste kuulamiseks, hea kontakti saavutamiseks, luuakse rahuldustpakkuvamaid suhteid ja osatakse pääseda mõjule. Head suhtlemisoskused aitavad säästa energiat pingelistes situatsioonides ning kiiremini lahendada võimatutena tunduvaid olukordi. Mõned olulisemad teemad suhtlemistreeningul:

  1. Enda arenguülesannete leidmine suhtlejana;
  2. Suhtlemisoskuste harjutamine, sh
    - kontakti loomise ja hoidmise oskused,
    - aktiivse kuulamise oskused,
    - enesekehtestamise oskused,
    - konfliktide lahendamise oskused.

***

Enesejuhtimise valdkonna koolituspäeva hinnaks on 23 000 krooni.
Hinnale lisandub käibemaks.
Grupi soovituslik suurus on kuni 12 inimest.